חדש באתר

תוצאות חיפוש במאגר פטורים

תוצאות חיפוש במאגר פטורים
  מהות הפטור ספק סכום העסקה (כולל מע"מ) פעולות  
  1
יועצים ראשי ועד
 
  2
הזמנה מס' 06/2008 – ניהול והפעלת חנות לממכר ספרים ומכשירי כתיבה – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר (ע"ר) בהתאם לחוזה עם אופיס דיפו (ישראל) בע"מ, שנכרת בעקבות הליך פומבי של הזמנה להציע הצעות, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/12-30/9/13. אופיס דיפו (ישראל) בע"מ
 
  3
מכרז 05/2011 - ניהול והפעלת מזנונים ניידים (עגלות קפה) – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בהתאם לחוזה עם קרנף בר בע"מ, שנכרת בעקבות מכרז פומבי, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/12-30/9/13. קרנף בר בע"מ
 
  4
מכרז 06/2011 – ניהול והפעלה של אספרסו בר – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בהתאם לחוזה עם שטראוס קפה בע"מ, שנכרת בעקבות מכרז פומבי, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/12-30/9/13. שטראוס קפה בע"מ
 
  5
מכרז 05/2011 - ניהול והפעלת מזנונים ניידים (עגלות קפה) – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בהתאם לחוזה עם קרנף בר בע"מ, שנכרת בעקבות מכרז פומבי, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/13-30/9/14. קרנף בר
 
  6
מכרז 06/2011 – ניהול והפעלה של אספרסו בר – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בהתאם לחוזה עם שטראוס קפה בע"מ, שנכרת בעקבות מכרז פומבי, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/13-30/9/14. שטראוס קפה
 
  7
מכרז 04/2012 - שירותי הסעה במוניות – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בהתאם לחוזה עם מוניות ח.א. יאיר בע"מ, שנכרת בעקבות מכרז פומבי, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/13-30/9/14. מוניות ח.א. יאיר בע"מ
 
  8
מכרז 03/2012 - שירותי הסעות – ועדת המכרזים החליטה לאשר את מימוש זכות הברירה (אופציה) הנתונה למכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בהתאם לחוזה עם מסיעי שדרות בע"מ, שנכרת בעקבות מכרז פומבי, ולהאריך את החוזה לשנה נוספת, לתקופה שבין 1/10/13-30/9/14. מסיעי שדרות בע"מ