חדש באתר

דפי מידע

  תמונה ייצוגית  

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרישיונות Two Factor Authentication - 2FA
22/4/2021
 

הודעה על כוונה להתקשר עם תומקס פתרונות סריקה בע"מ כספק יחיד
5/1/2021
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרישוי ותמיכה למערכת ניהול זהויות IDM
18/10/2020
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרישוי ותמיכה למערכת ניהול זהויות IDM
בהתאם לתקנה 4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010, המכללה האקדמית ספיר, ע"ר (להלן - "המכללה"), מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת EDP כספק יחיד לרכישת רישיונות FTES וכן למתן שירות, תמיכה, ותחזוקה למערכת ניהול זהויות. גורם הרואה עצמו מתאים לספק למכללה את השירות המפורט לעיל - מוזמן לפנות למכללה בעניין זה, לא יאוחר מיום 5.11.2019 בשעה 12:00.
23/10/2019
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד להתקנת קונסולה DHD
המכללה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם "ברודקסט דיזיין-מיכאל בלום" כספק יחיד לאספקת והתקנת קונסולה של חברת DHD ולמתן שירות לקונסולה. גורם הרואה עצמו מתאים לספק למכללה את השירות המפורט לעיל - מוזמן לפנות למכללה בעניין זה, לא יאוחר מיום 1.8.2018 בשעה 12:00.
19/7/2018
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בתחום מערך ניהול זהויות
המכללה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת EDP כספק יחיד למתן שירות, תמיכה, ותחזוקה למערכת ניהול זהויות וגישה מאובטחת של חברת Novell . גורם הרואה עצמו מתאים לספק למכללה את השירות המפורט לעיל - מוזמן לפנות למכללה בעניין זה, לא יאוחר מיום 29.7.2018 בשעה 12:00.
16/7/2018
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת ציוד לאולפן טלוויזיה
16/11/2016
 

הודעה על כוונה להתקשר עם "ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ"
14/2/2016
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - גלי צה"ל
2/2/2015
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אקס ליבריס בע"מ
בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע – 2010, המכללה האקדמית ספיר, ע"ר, מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד, חברת אקס ליבריס בע"מ לצורך רכישת שירותי תפעול, תחזוקה, הפעלה ותמיכה למערכת אלף 500 לניהול ספריות. מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי במכללה, לפיה מדובר בספק יחיד לעניין זה. גוף הרואה עצמו מתאים לספק למכללה את השירות המפורט לעיל ומעוניין בכך - מוזמן לפנות למכללה בענין זה, לא יאוחר מיום 15/1/2015 בשעה 12:00. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל: michrazim@sapir.ac.il . יש לוודא קבלת הפניה בטלפון מס' 077-9802667. כל פונה נדרש לצרף את פרטיו המלאים ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות המפורטות בפנייתו.
1/1/2015