חדש באתר

הזמנה להיכלל במאגר מנהלי פרויקטים

מספר מכרז  _
סוג  פומבי רגיל
מפרסם המכרז  המכללה האקדמית ספיר ומכללת הנגב ע"ש פ' ספיר
תאריך פרסום  24/11/2016 08:30
קטגוריה
בינוי ושיפוצים
הודעה לאתר האינטרנט
מצ"ב מסמכי הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר מנהלי פרויקטים.
יש להגיש את הבקשות בדוא"ל לכתובת : michrazim@sapir.ac.il עד ליום 8.12.2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז
שאלות ותשובות
מועד סיום הגשה
08/12/2016 12:00