חדש באתר

מכרזים פעילים

סטטוס קטגוריה
  שם מכרז מס' תאריך סיור קבלנים מועד אחרון לשאלות קטגוריה מסמכי המכרז מועד סיום הגשה פעולות  
                           
  1
הזמנה להיכלל במאגר יועצים __

יועצים 1 30/10/2017 12:00  
  2
הקמת וניהול בית קפה 2017_15 21/11/2017 10:00 28/11/2017 12:00 הסעדה 4 10/12/2017 12:00  
  3
מכרז להתקנת ותחזוקת מערך תקשוב 2017_14
12/11/2017 12:00 תשתיות תקשורת 4 28/11/2017 12:00  
  4
פנייה לקבלת מידע RFI בנושא אתר אינטרנט 0

אחר 1 19/12/2017 10:00