חדש באתר

מכרזים פעילים

סטטוס קטגוריה
  שם מכרז מס' תאריך סיור קבלנים מועד אחרון לשאלות קטגוריה מסמכי המכרז מועד סיום הגשה פעולות  
                           
  1
הזמנה להיכלל במאגר מנהלי פרויקטים _

בינוי ושיפוצים 1 08/12/2016 12:00  
  2
מכרז לעבודות שיפוצים בממ"ם 2016_16 08/12/2016 10:00 11/12/2016 12:00 בינוי ושיפוצים 12 15/12/2016 12:00